Novice

Pridobili smo subvencijo za nadgradnjo elektronskega poslovanja

Ime operacije: Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju Haskap, d.o.o.

V okviru razpisa: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Ukrepi:

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si

logoti polident